این شمارههای نمایندگان موثر در تاثیر معدل..
لطفا تماس بگیرید و توضیح بدید مشکلات طرح....این آخرین راه حل
خواهش میکنم کوتاهی نکنید

آقــــــــــــــــــــــای امیری توروخدا سکوت نکنید و به بچه بگید تماس بگیرید .........


زنگ بزنیم کمیسیون آموزش !
**کمیسیون آموزش و تحقیقات
۱-عباس مقتدایی ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷
۲-قاسم احمدی لاشکی ۰۹۱۱۱۹۵۴۳۷۸
۳-عبدالوحید فیاضی ۰۹۱۱۱۵۲۱۹۴۶
۴-میر قسمت موسوی اصل۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۳
۵-اسفندیار اختیاری۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷
۶-زهرا طبیب زاده
۷- علیرضا منادی ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲
۸-علی اصغر زارعی ۰۹۱۲۱۲۵۶۴۳۹
۹-جواد هروی ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳
۱۰- جبار کوچکی نژاد۰۹۱۱۲۳۷۳۲۱۵
۱۱- محمود نگهبان سلامی۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
۱۲-کارن خانلری
۱۳-غلامعلی حداد عادل
۱۴- رضا صابری ۰۹۱۱۳۷۴۴۰۰۸
۱۵-سید محمود نبویان
۱۶- محمد مهدی زاهدی – رییس کمیسیون آموزش مجلس ۰۹۱۲۸۱۰۳۸۰۶
۱۷- فرهاد بشیری۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱
۱۸- عطاءالله سلطانی۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴
۱۹-قاسم جعفری ۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸
۲۰-مهدی کوچک زاده ۰۹۱۲۱۲۰۸۶۹۲
۲۱-علیرضا منتظری توکلی۰۹۱۳۱۹۶۲۱۲۶
۲۲-ابوالقاسم خسروی۰۹۳۷۳۴۵۶۷۹۰
۲۳-سید محمد باقر عبادی
۲۴-حجت‌الله درویش‌پور ۰۹۱۶۱۱۱۸۸۵۴
۲۵-علیرضا سلیمی۰۹۱۸۸۶۶۳۴۶۰

منبع : متفکران باحالاگه میخاید تاثیر معدل حذف بشه پس با این نماینده ها تماس بگیرید
برچسب ها : علیرضا ,آموزش ,بگیرید ,تماس بگیرید ,کمیسیون آموزش ,تاثیر معدل